Ad maiorem Dei gloriam

Ach, Najmiłosierniejszy Panie, nigdy bym nie odpokutował mych zbrodni, gdyby nie wielkie Miłosierdzie Twoje!

Aktualności
Sława świętości i łask
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Najbliższe wydarzenie
No event found.
START Historia procesu


Najważniejsze momenty z historii procesu:

 

  • w okresie przygotowawczym, który obejmuje lata 1942 – 1961 poczyniono wiele dla zachowania pamiątek po Wielkim Zmarłym (ne pereant probationes); momentem kulminacyjnym była ekshumacja ciała i powtórny pochówek Sługi Bożego w Pelplinie. Miały one miejsce 4 i 7 marca 1949 roku.

 

  • w latach 1961-65 miał miejsce diecezjany, kanoniczny proces informacyjny: w czasie 142 sesji zebrano imponujący materiał dowodowy dzielący się na zbiór pism Sługi Bożego i zeznania procesowe świadków wraz z dokumentami;

 

  • w 1966 roku rozpoczął się etap rzymski procesu. W ciągu 15 lat poddano ocenie cenzorów pisma Sługi Bożego. Ostateczny dekret Super Scriptis wydano 30 stycznia 1981roku;

 

  • równolegle poddano tłumaczeniu i uwierzytelnieniu akta procesowe: po 8 latach pracy powstała tzw. Copia Publica podpisana przez kanclerza kongregacji 11 lipca 1974 roku. Tak przygotowany materiał poddany został ocenie konsultorów. 19 maja 1989 roku wydano dekret De validitate procesuum, otwierający nowy etap postępowania.

 

  • z chwilą wydania dekretu de validitate rozpoczęto prace nad przygotowaniem pozycji: wśród dokumentacji znajdujemy polskojęzyczną wersję pierwszej jej części, super vita, na której widnieje data 11 stycznia 1992 roku. Zostaje przygotowana również część super virtutibus, już w języku włoskim. W pierwszej połowie lat 90 – tych, na prośbę ówczesnego postulatora, przeprowadzone zostają dodatkowe poszukiwania archiwalne na terenie diecezji, jak i pierwsze próby druku. Tak obiecujący rozwój prac nie osiąga ostatecznego celu: robocza wersja pozycji nie zostaje zaakceptowana ze względów metodologicznych. Trudny ten moment przypada na koniec lat 90 –tych.

 

  • aktualna Postulacja przyjęła jako metodę pracy ponowne przepracowanie całości materiału celem zredagowania nowej wersji Positio, tym razem zgodnej z wymaganiami stawianymi przez Kongregacje. Prace są już na zaawansowanym etapie.

 

Ostatnio opublikowane ...

Często czytane ...