Ad maiorem Dei gloriam

Ach, Najmiosierniejszy Panie, nigdy bym nie odpokutowa mych zbrodni, gdyby nie wielkie Miosierdzie Twoje!

Aktualnoci
Biografia
Sawa witoci i ask
Twj aktywny udzia
Gocimy
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Najblisze wydarzenie
No event found.
START Historia procesu


Najwaniejsze momenty z historii procesu:

  • w okresie przygotowawczym, ktry obejmuje lata 1942 ? 1961 poczyniono wiele dla zachowania pamitek po Wielkim Zmarym (ne pereant probationes); momentem kulminacyjnym bya ekshumacja ciaa i powtrny pochwek Sugi Boego w Pelplinie. Miay one miejsce 4 i 7 marca 1949 roku.

  • w latach 1961-65 mia miejsce diecezjany, kanoniczny proces informacyjny: w czasie 142 sesji zebrano imponujcy materia dowodowy dzielcy si na zbir pism Sugi Boego i zeznania procesowe wiadkw wraz z dokumentami;

  • w 1966 roku rozpocz si etap rzymski procesu. W cigu 15 lat poddano ocenie cenzorw pisma Sugi Boego. Ostateczny dekret Super Scriptis wydano 30 stycznia 1981roku;

  • rwnolegle poddano tumaczeniu i uwierzytelnieniu akta procesowe: po 8 latach pracy powstaa tzw. Copia Publica podpisana przez kanclerza kongregacji 11 lipca 1974 roku. Tak przygotowany materia poddany zosta ocenie konsultorw. 19 maja 1989 roku wydano dekret De validitate procesuum, otwierajcy nowy etap postpowania.

  • z chwil wydania dekretu de validitate rozpoczto prace nad przygotowaniem pozycji: wrd dokumentacji znajdujemy polskojzyczn wersj pierwszej jej czci, super vita, na ktrej widnieje data 11 stycznia 1992 roku. Zostaje przygotowana rwnie cz super virtutibus, ju w jzyku woskim. W pierwszej poowie lat 90 ? tych, na prob wczesnego postulatora, przeprowadzone zostaj dodatkowe poszukiwania archiwalne na terenie diecezji, jak i pierwsze prby druku. Tak obiecujcy rozwj prac nie osiga ostatecznego celu: robocza wersja pozycji nie zostaje zaakceptowana ze wzgldw metodologicznych. Trudny ten moment przypada na koniec lat 90 ?tych.

  • aktualna Postulacja przyja jako metod pracy ponowne przepracowanie caoci materiau celem zredagowania nowej wersji Positio, tym razem zgodnej z wymaganiami stawianymi przez Kongregacje. Prace s ju na zaawansowanym etapie.

 

Ostatnio opublikowane ...

Czsto czytane ...