Ad maiorem Dei gloriam

Panie, pokora to prawda. Spraw, ebym zawsze takim si okazywa, jakim jestem. ebym nie by obudnikiem!

Aktualnoci
Biografia
Sawa witoci i ask
Twj aktywny udzia
Sonda badawcza
Jak odkryle te strone?
 
Gocimy
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Najblisze wydarzenie
No event found.
START Za ycia


Za ycia

Upyno niewiele lat od mierci Jana Pawa II, a wci jeszcze syszymy okrzyki wiernych zebranych na Placu w. Piotra: ?wity zaraz?. Wielu z nas pamita materiay dokumentalne powicone Matce Teresie z Kalkuty, o ktrej powszechnie mwio si, jeszcze za ycia, jako o ?witej?.

Te dwa przykady z naszych czasw uwiadamiaj, ze sawa witoci za ycia to nie wymys pseudo - hagiografii, przypisywanej redniowieczu. Opatrzno Boa w kadym czasie posya do Kocioa ludzi, ktrzy prowadzc skromne nawet ycie, uwaani s ju od wczesnej modoci za witych.

obok_seminaryjnej_kaplicyKonstantyn Dominik nalea do ludzi obdarzonych spokojnym charakterem. Jego naturalne cechy sprawiay, e jako mody chopiec, seminarzysta, ksidz, a potem biskup, nigdy nie by sam. Szukano go, szukano jego obecnoci, bez wzgldu na wiek i kontekst historyczny. Ale to nie same cechy charakteru byy tego powodem.

Od dziecistwa kocha modlitw i czsto zaszywa si w kaplicach i kocioach. Ale jego pobono nie bya ?dziwna?. Po wyjciu z murw kocielnych wynosi ze sob subtelny duchowy lad spotkania z Bogiem. lad, ktry inni rozpoznawali.

W szkole, w Collegium Marianum, koledzy zwracali si do Niego o rad, jak do Ojca Duchownego, rozpoznajc jego gbsze dowiadczenie religijne. Jako mody kapan, pomimo cigle rosncych obowizkw, nigdy nie zaniedbywa modlitwy i spowiedzi. W konfesjonale wierni ze szczeglnym upodobaniem dowiadczali owocw jego ukrytej mistyki.

K.Dominik_za_zyciaCiar obowizkw biskupich nie odebra mu spokoju ducha i preferencji do modlitwy. Jego dusza zdawaa si funkcjonowa w obu wymiarach: modlitewnym i realnej codziennoci. Nawet cika choroba (anemia zoliwa), ktra od pocztku lat 30-tych zachwiaa jego siami, nie odwrcia Jego oczu od Najwitszego Sakramentu.

Dramatycznie porusza wiadectwo wrogw narodu, najedcw z 1939 roku. Wyznawali w zaskakujcy sposb: ?jego nie sposb aresztowa. On yje caym sercem w wiecie, w ktrym my nie mamy wadzy?. Niektrzy za sami prosili, aby mie przywilej dostarczy przesyk lub paczk, tylko po to, aby przez chwile moc z nim rozmawia, dowiadczy nadprzyrodzonego spokoju.

Zapytaj?

Jeli chcecie wiedzie wicej o znanych Postulacji przykadach sawy witoci, jak cieszy si Dominik wrd swoich wspczesnych, napiszcie. ? kontakty

 

Ostatnio opublikowane ...

Czsto czytane ...