Ad maiorem Dei gloriam

Nie trzeba o sobie zawsze mwi, ani dobrych rzeczy ani si gani, bo we wszystkiem jest, chocia ukryta, pycha.

Aktualnoci
Biografia
Sawa witoci i ask
Twj aktywny udzia
Sonda badawcza
Jak odkryle te strone?
 
Gocimy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Najblisze wydarzenie
No event found.
START Za ycia


Za ycia

Upyno niewiele lat od mierci Jana Pawa II, a wci jeszcze syszymy okrzyki wiernych zebranych na Placu w. Piotra: ?wity zaraz?. Wielu z nas pamita materiay dokumentalne powicone Matce Teresie z Kalkuty, o ktrej powszechnie mwio si, jeszcze za ycia, jako o ?witej?.

Te dwa przykady z naszych czasw uwiadamiaj, ze sawa witoci za ycia to nie wymys pseudo - hagiografii, przypisywanej redniowieczu. Opatrzno Boa w kadym czasie posya do Kocioa ludzi, ktrzy prowadzc skromne nawet ycie, uwaani s ju od wczesnej modoci za witych.

obok_seminaryjnej_kaplicyKonstantyn Dominik nalea do ludzi obdarzonych spokojnym charakterem. Jego naturalne cechy sprawiay, e jako mody chopiec, seminarzysta, ksidz, a potem biskup, nigdy nie by sam. Szukano go, szukano jego obecnoci, bez wzgldu na wiek i kontekst historyczny. Ale to nie same cechy charakteru byy tego powodem.

Od dziecistwa kocha modlitw i czsto zaszywa si w kaplicach i kocioach. Ale jego pobono nie bya ?dziwna?. Po wyjciu z murw kocielnych wynosi ze sob subtelny duchowy lad spotkania z Bogiem. lad, ktry inni rozpoznawali.

W szkole, w Collegium Marianum, koledzy zwracali si do Niego o rad, jak do Ojca Duchownego, rozpoznajc jego gbsze dowiadczenie religijne. Jako mody kapan, pomimo cigle rosncych obowizkw, nigdy nie zaniedbywa modlitwy i spowiedzi. W konfesjonale wierni ze szczeglnym upodobaniem dowiadczali owocw jego ukrytej mistyki.

K.Dominik_za_zyciaCiar obowizkw biskupich nie odebra mu spokoju ducha i preferencji do modlitwy. Jego dusza zdawaa si funkcjonowa w obu wymiarach: modlitewnym i realnej codziennoci. Nawet cika choroba (anemia zoliwa), ktra od pocztku lat 30-tych zachwiaa jego siami, nie odwrcia Jego oczu od Najwitszego Sakramentu.

Dramatycznie porusza wiadectwo wrogw narodu, najedcw z 1939 roku. Wyznawali w zaskakujcy sposb: ?jego nie sposb aresztowa. On yje caym sercem w wiecie, w ktrym my nie mamy wadzy?. Niektrzy za sami prosili, aby mie przywilej dostarczy przesyk lub paczk, tylko po to, aby przez chwile moc z nim rozmawia, dowiadczy nadprzyrodzonego spokoju.

Zapytaj?

Jeli chcecie wiedzie wicej o znanych Postulacji przykadach sawy witoci, jak cieszy si Dominik wrd swoich wspczesnych, napiszcie. ? kontakty

 

Ostatnio opublikowane ...

Czsto czytane ...