Ad maiorem Dei gloriam

Ty, o mój Wszechmocny Panie, we wszystkiem jesteś moim celem! Panie, weź tę intencję we wszystkich czynach za dobrą i nie dopuszczaj, żebym z jakich innych pobudek, zwłaszcza we winnicy Twojej, pracować miał.

START Modlitwa o beatyfikacje


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego

 

KDominik

 

Boże w Trójcy Jedyny, który przez Świętych Pańskich

po wszystkie czasy pomnażałeś chwałę Swoją

i rozradowywałeś Kościół Św., udziel mi łaski,

ażebym doświadczył na sobie skutecznego wstawiennictwa

Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, prosząc o ...

Spraw o Boże, by wierny Sługa Twój, Biskup Konstantyn,

na Twoją chwałę i Kościoła Św. pożytek

zajaśniał rychło w chwale Błogosławionych i Świętych Pańskich.

 


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Ostatnio opublikowane ...

Często czytane ...