Ad maiorem Dei gloriam mysli 019

ycie nasze duchowe, ktre najprzd mae powinno wzro jak drzewo gorczynne. Gazki s to cnoty, wiara, nadzieja, mio, pokora, czysto, etc. ? dobre uczynki s owocem.

Poprawiony (niedziela, 17 października 2010 16:34)